Kısa kararın tefhimiyle yasa yolu süresinin başlamayacağı, gerekçeli kararın tebliği ile yasa yoluna başvurmanın gerektiğine ilişkin AYM kararı

Kararın ayrıntılarının gerekçeli kararda gösterileceği yönünde şerh ile huzurda bulunanlar yönünden 10 günlük istinaf süresi öngörülen karara karşı istinaf başvuru süresinin gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacağı yönünde ihlal kararı verilmiştir. 

Başvurucunun verilen kararın gerekçesini kısa kararda öğrenemediği, dolayısıyla karar gerekçesini bilmeyen başvurucunun kısa kararın tefhiminden itibaren istinaf kanun yoluna başvurmalarını beklemenin başvuruculara ağır bir külfet yüklediği belirtilerek, tefhim üzerinden 10 günlük yasal süre geçtiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddinin “mahkemeye erişim hakkı”nın ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Yüze karşı verilen kısa kararlar üzerine gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, kısa kararın tefhimiyle yasa yoluna başvuru süresinin başlayamayacağı yönünde Anayasa Mahkemesi yasa yolu başvuru sürelerini ve şeklini kökünden değiştirecek bir karara imza atmıştır. 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.