* Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
* Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
* Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
* Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
* Mirasta tenkis davası,
* Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
* Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,

* Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.

Mirastan feragat sözleşmeleri, mirasçının mirastan mahrum bırakılması davaları ve bu gibi tüm miras işlerine deneyimli kadro ile hukuka uygun çözüm bulunmaktadır.