Masumiyet Karinesinin ihlal edilerek disiplin cezası verilmesi

            Başvurucu memur olarak çalıştığı kurumdaki eylemleri nedeniyle “özel belgede sahtecilik suçu” kapsamında yargılanmış ve hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verilmiştir.  

            Başvurucu, hakkında beraat kararı verilmesine rağmen bu olay gerekçe gösterilerek verilen disiplin cezasının iptali için idari dava açmıştır. Açılan dava “davacının bu eylem sebebiyle yargılandığı, başka bir suçtan hüküm giydiği” gerekçesiyle reddedilmiştir. 

            Anayasa Mahkemesi ise “mahkeme kararının gerekçesinde kullanılan “belgede sahtecilik suçundan suçlu bulunarak hüküm giymiş olması” ifadesi, ceza yargılaması sonucunda başvurucu hakkında verilen HAGB kararının cezai bir sorumluluk yükleyen nihai bir karar mahiyetinde olduğu algısına yol açmaktadır” tespitini yapmıştır. 

            Bu haliyle başvurucu hakkında “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kararı verilmiş olmasına ve hakkında kesin bir mahkumiyet kararı bulunmamasına rağmen, başvurucunun suçlu olduğuna yönelik gerekçe kurularak bu şekilde tespit yapılması MASUMİYET KARİNESİ’nin ihlali niteliğindedir. 

            Yüksek mahkeme bu gerekçeyle ihlal kararı verip, ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı idare mahkemesine göndermiştir. 

            Verilen disiplin cezaları veya mahkeme kararlarında Anayasa’nın 38/4. Maddesinde belirtilen şekliyle “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” hükmünü göz önünde bulundurmalıdır.

            Faydalı olması dileğiyle…

 

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.