Aile birliğinin bozulması nedeniyle atama talebinin reddine ilişkin karara karşı yürütmeyi durdurma kararı

        Üniversite İlahiyat Fakültesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının başka bir üniversiteye naklen atanma talebiyle yaptığı başvurunun anılan idarece kabul edilmesi akabinde yapılan muvafakat isteminin zımnen reddine ilişkin davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, eşi ile birlikte başka i Kredi Ve Yurtlar Kurumu'na naklen atanma talebinde bulundukları eşine davalı idarece muvafakat verildiği ve eşinin tayininin yapıldığı, kendisine muvafakat verilmediği,  eşi ile ayrı düştüğü, daha sonra  ... Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından .... tarihinde muvafakat isteminde bulunulduğu, bu istemin  zımnen reddedildiği, son olarak .... tarihinde .... Üniversitesi tarafından muvafakat istenildiği, bu istemin de zımnen reddedildiği, aile birliğinin bozulduğu, muvafakat verilmesi konusunda görev yaptığı İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'nın olumlu görüşünün bulunduğu iddialarıyla zımni red kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava da,

       İdare mahkemesi "aile birliğinin sağlanması yönünde engel teşkil etmesi nedeniyle, davacı yönünden telafisi güç ve imkansız zorarlar doğurabileceği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.