İstanbul Sözleşmesi nedir? Ne değildir?

            Son günlerde tartışma konusu olan "İstanbul Sözleşmesi", Türkiye Cumhuriyeti tarafından 11/05/2011 tarihinde kabul edilmiş, 14/03/2012 tarihinde onaylanmış ve 01/08/2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

            Anayasa’nın 90/5. Maddesine göre usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar, Kanun hükmündedir. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

            Bu bağlamda İstanbul Sözleşmesinin içeriğinin incelenmeksizin tartışma konusu olduğu çok açıktır.

            İstanbul Sözleşmesi (diğer tüm Kanun ve hukuki metinlerde olduğu gibi) sözleşmenin yapılış maksadını 1. maddede belirtmiştir.

            Bu maddeye göre sözleşmenin maksadı;

"a.     Kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak;

b.     Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak;

c.     Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak;

d.     Kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak;

e.     Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak."

Olarak belirlenmiştir.

            Sözleşmenin 2. Maddesi ile de kapsam belirlenmiştir. Bu maddeye göre; “sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları orantısız bir biçimde etkileyen, kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır” şeklinde kapsam belirlemiştir.

             Bu kadar açık şekilde maksat ve kapsam tanımı yapılan bir sözleşmenin neden tartışma konusu yapıldığı ve muradın ne olduğu anlaşılamamaktadır.

             Sözleşmenin devam maddelerinde de kadına karşı fiziksel, cinsel ve ruhsal şiddete karşı koruma hükümleri getirilmiştir. Esasında tüm bu hususlar Kanunlarımız tarafından da koruma altındadır.

             Konu ile ilgili sözleşmeyi okumaksızın lehe veya aleyhe yorum yapanların, kolay, anlaşılır ve güncel dille yazılmış olan sözleşmeyi okumalarını temenni ediyoruz.


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.