DİKKAT !!! 7188 sayılı Kanun - Yargı Reformu 1. Paket

Yargı Reformu 1. Paket'i 7188 sayılı Kanun olarak TBMM tarafından kabul edilip Cumhurbaşkanı onayına sunulmuştur. Yasa Cumhurbaşkanı onayı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Bu Yasa'nın 29. maddesiyle, CMK'nın 286. maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Bu fıkraya göre; “(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),
2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),
3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),
4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),
5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),
6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),
7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),
8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),
9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),
10. Silâhlı örgüt (madde 314),
11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),
suçları.
b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.
c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar.” hükmü getirilmiştir.
 
Yine aynı Yasa'nın 33. maddesi ile "f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu bendin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir." süresi belirlenmiştir. 
 
DAHA ÖNCE YUKARIDA BELİRTİLEN SUÇLARDAN 5 YIL VE ALTINDA HAPİS VE PARA CEZASI ALIP BU CEZALARI İSTİNAF (BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ) İNCELEMESİ İLE KESİNLEŞENLERİN YASA YÜRÜRLÜĞE GİRDİKTEN SONRA 15 GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. AKSİ HALDE BU HAKTAN VAZGEÇMİŞ OLACAKLARDIR. YASA METNİ PDF FORMATINDA EKTEDİR. 

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.