Miras paylaşımının ne şekilde yapılacağı

Mirasçıların bağımsız bölümlerde ortaklığın giderilmesini talep ettiğinde, mahkemece öncelikle son tapu kayıtları celb edilerek bağımsız bölümlerin her birinin bir paydaşa düşecek şekilde gerekirse fazlalığa ilişkin kısımların para ile karşılanması suretiyle aynen taksiminin mümkün olup olmadığı uzman bilirkişiler aracılığı ile araştırılarak oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesinin gerektiği karara bağlanmıştır.

Miras paylaşımının doğrudan satış yapılıp paraların ortaklara paylaştırması yoluna gidilmesi mirasçıların zararına neden olacağı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Mümkün olduğunca taşınmazların mirasçılara eşit olarak paylaştırılması gerekmektedir. 

İlgili Dokümanlar

miras paylaştırma.pdf

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.