7242 sayılı Kanun Kapsamında Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

   7242 sayılı Yasa kapsamında ve bu Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile oluşturulan yeni İdare ve Gözlem Kurulları tarafından yapılan Koşullu Salıverilme ile Denetimli Serbestlik işlemleri ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Yapılan değişikliklerle farklı şartlarda farklı koşullu salıverilme oranları, denetimli serbestlikten farklı yararlanma süreleri anlatılmış ve idare gözlem kurullarının oluşumu ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.  

  5275 sayılı Yasa ile getirilen yeniliklerin 7242 sayılı Yasa ile ne derece korunduğu, idareye verilen takdir hakkının sınırları, “iyi hal”in nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, ceza infaz kurumlarının yoğunluğu ve bu nedenle sosyal imkanların kısıtlılığı karşısında Yasa’nın uygulanabilirlik şartları ve Anayasa’ya uygunluk kriterleri belirlenmiş ve lehe kanun değerlendirmesi kapsamında uygulama hataları üzerinde durulmuştur. 

  Özellikle farklı infaz rejimlerinin yeni Kanun ile artması ve hesaplamalar konusunda kapsamlı değerlendirme yapılmıştır. 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.