Terör olayları sırasında vefat eden kişinin ölümünde idarenin kusurunun değerlendirilmesi

Başvurucunun oğlu olan E.D., 07/10/2014 tarihinde Batman ilinde sokakta bulunduğu sırada,  Kobani olayları nedeniyle gösteri yapan gruplar arasında çıkan arbede/çatışmanın arasında kalmış ve av tüfeği saçması ile yaralanarak kaldırıldığı hastanede vefat etmiştir.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucunda 29/06/2018 tarihinde Ek KYOK verilerek soruşturma dosyası ceza davası zaman aşımı süresi sonuna kadar (25 yıl) “daimi arama”ya alınmıştır.

Başvurucu ve E.D.nin diğer mirasçıları 28/09/2017 tarihinde İçişleri bakanlığı nezdinde destekten yoksun kalma nedeniyle maddi (900.000Tl.) ve manevi (500.000Tl.) tazminat talebinde bulunmuşlardır. Başvurucu idarenin bozulan asayişi teminde gecikme gösterdiği,  kamu hizmetinin hiç/iyi işlemediği ve hizmet kusuru sonucu ölümün meydana geldiğini iddia etmiştir. Tazminat talebi 09/10/2017 tarihinde reddedilmiştir. Başvurucu ret işlemi üzerine maddi tazminat davası açmıştır.

Davayı gören Batman İdare Mahkemesi, davayı 5233 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereği altmış gün ve bir yıllık sürelerin geçmesi nedeniyle reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

Başvurucunun, soruştumanın gizliliği nedeniyle E.D.’nin vefatı ile ilgili tüm bilgi ve belgelere ulaşamadığı, bilge ve belgelere ulaştığı anda gerekli başvuruları yaptığı gerekçesiyle Bireysel Başvuru yoluna gitmesi üzerine Anayasa Mahkemesi 25/02/2021 tarihinde verdiği kararla, yerel mahkemenin başvurucunun başvurusunu 5233 sayılı Kanun kapsamında değerlendirerek zamanaşımı nedeniyle reddine karar vermesinin doğru olmadığını, talebin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, bu şekilde değerlendirilip inceleme yapılmadan karar verilmesinin “adil yargılanma” hakkının ihlali niteliğinde olduğunu değerlendirerek, ihlal kararı vermiştir.

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.