GÖZLEM VE SINIFLANDIRMA MERKEZLERİ İLE HÜKÜMLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren yönetmelik ile, 7242 sayılı Yasa'yla değişik 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 105, 105/A, 107. maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında, idare ve gözlem kurullarının oluşumu, alınacak "iyi hal" kararlarının şekil ve şartları konusunda geniş düzenlemelere yer verilmiştir. 

İdare ve Gözlem Kurullarının "iyi hal" kararı alırken dikkat edeceği hususlar genişletici olarak belirlenmiştir. 

Denetime ayrılma ve koşullu salıverilme işlemleri takip edilirken, Kanun yanında bahse konu yönetmelik hükümlerine göre de işlem tesis edilecektir. 

Konu ile ilgili ayrıntılı makalemiz de yakında yayınlanacak olup, ön bilgi olarak yönetmelik metnini bilgilerinize sunuyoruz. 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.