Muvafakat verilmemesi üzerine aile bütünlüğünün sağlanamaması gerekçesiyle açılan iptal davası.

Bağlı bulunduğu üniversitede bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının başka bir üniversiteye yaptığı naklen atanma başvurusunun kabul edilmesi üzerine, bağlı bulunduğu üniversitenin muvafakat vermemesi nedeniyle aile birliğinin bozulduğu gerekçesiyle dava açılmıştır. 

Açılan davada mahkeme; 

Ailenin korunmasına yönelik olarak Devlete verilen görevin öngörüldüğü şekliyle yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisinin de aile birliğinin sağlanması olduğu, aksi bir uygulamanın ise, ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor olan zararları beraberinde getireceği, böylesi bir durumun ise, günümüzün evrensel anlamda kabul görmüş sosyal ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmayacağı göz önüne alındığında; davacının, eşinin görevli olduğu yere naklinin sağlanması için muvafakatın verilmesi gerekirken, hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, muvafakat verilmemesi işleminin iptaline karar vermiştir. 

Faydalı olması dileğiyle…


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.