7242 sayılı Kanun İnfaz Kanunu'nda değişiklikler yapılmış ve Şartla Tahliye süreleri değiştirilmiş, ayrıca Denetimli Serbestlik süreleri uzatılmıştır. Faydalı olması dileğiyle

14/04/2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı onayına gönderilen 7242 sayılı Yasa 15/04/2020 tarihinde onaylanarak Resmi Gazete de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda özellikle Koşullu Salıverilme oranları değiştirilmiş ve Denetimli Serbestlik süreleri arttırılmıştır.

 

1.     KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

 

Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilmiştir. Süreli hapis cezası olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. 

 

2.     1/2 ORANININ İSTİSNALARI

 

a.     KOŞULLU SALIVERİLME ORANI 2/3 OLARAK UYGULANACAK OLANLAR

 

a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar,

h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar,

ı) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar,

i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar,

j) 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu giren suçlar,

k) TCK’nın 58. maddesi kapsamında 1. kez mükerrirler.

 

b.     KOŞULLU SALIVERİLME ORANI 3/4 OLARAK UYGULANACAK OLANLAR

 

a)     Cinsel suçlar (TCK’nın 102/2, 103, 104/2-3. maddeleri) (İnfaz Kanunu’nun 108/9. maddesine eklenen cümle ile)

b)    Uyuşturucu ticareti (TCK’nın 188. maddesi) (İnfaz Kanunu’nun 108/9. maddesine eklenen cümle ile)

c)     Terörle Mücadele Kanunu (3713 sayılı) kapsamındaki suçlar (Yeni Kanun’un 65. Maddesi ile TMK’nın 17. maddesine fıkra eklenerek 3/4 oranına çıkarılmıştır)

 

-       30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak, 18 yaşına kadar geçirdikleri bir gün 2 gün olarak kabul edilecektir. 

 

3.     DENETİMLİ SERBESTLİK ORAN VE SÜRELERİ

 

a.            Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazında, Açık Cezi İnfaz Kurumunda veya Çocuk Eğitim Evinde bulunan koşullu salıverilmelerine 1 yıl veya daha az kalan iyi halli hükümlüler talepleri halinde faydalanabileceklerdir. 

 

b.            0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler, koşullu salıverilmelerine 2 yıl veya daha az, ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler, koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az süre kalması ve talepleri halinde Denetimli Serbestlikten faydalanabileceklerdir. 

 

c.            Tebliğden itibaren Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuru süresi 3 günden 5 güne çıkarılmıştır. Bu süre 01/01/2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacaktır. 

 

d.            30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarak uygulanır.

 

e.            30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere;  

 

-       Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık süre, “dört yıl” olarak uygulanır. 

-       Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. 

 

 

Faydalı olması dileğiyle…

 

 

 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.