Tapu siciline güvenilerek satın alınan taşınmaz

Tapu siciline güvenilerek satın alınan taşınmazın bir bölümünün kadastro çalışması sonucu orman vasfıyla Hazine adına tespit ve tescilinden dolayı uğranılan zararın tazmin edilmesi istemiyle açılan davanın zamanaşımı gerekçesiyle reddilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği ididasına ilişkindir. 

Anayasa Mahkemesi, "Yargıtay HGK'nın 18/11/2009 tarihli içtihatı ile 4721 sayılı Kanun'un 1007. maddesinde öngörülen sorumluluğun kadastro görevlilerinin dayanaksız ya da gerçek hukuksal duruma uymayan kayıtlar düzenlemelirin ve taşınmazın niteliğinde yanlışlıklar yapmalarını da kapsadığı şeklinde tespiti karşısında, bu tarihten önce zamanaşımı süresi dolmuş bulunan tazminat talepleri hakkında bu tarihten itiaren makul bir süre içerisinde dava açılabileceğinin kabulü gerekeceği" tespitini yapmıştır.

Bu itibarla; 

18/11/2009 tarihinden önce zamanaşımı süresi dolan 4721 sayılı Kanun'un 1007. maddesinden kaynaklı devlet sorumluluğu olan ihtilaflarda yeniden değerlendirme yapma imkanı doğmuştur. 

Anayasa mahkemesi kararı ektedir. 

İlgili Dokümanlar

20200123-5.pdf

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.