Bilişim sistemlerine girme TCK'nın 243. maddesi

TCK'nın 243. maddesi gereği "Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye ceza verilir. Yine bu şekilde eylemlerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza arttırılır. Fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse yine cezaya hükmolunur. Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi de cezalandırılacaktır."

TCK'nın 24. maddesine göre ise "Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi cezalandırılır. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi de cezalandırılacaktır."

Bu kanun maddeleri ışığında özellikle günümüzde sosyal medyanın sıkça kullanılması karşısında bu sistemlere hukuka aykırı olarak yetkisi olmadan giren kişiler hakkında yapılacak işlemlerin belirlenmesi gerekmektedir.

Özellikle sosyal medya ağlarının (facebook, twitter, instagram ..vb.) server ve yönetimlerinin yurt dışında olması uluslararası istinabe gerekliliğini ön plana çıkardığından süreçler uzamaktadır.

Ekteki Yargıtay kararında da görüleceği gibi "sanığın her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerle suçu işlediğinin tespiti" ilkesinin bu suçlarda da tam olarak uygulanmasının istenmesi süren yargılamalarda ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. 

Özellikler uluslararası istinabe yoluna gidilmesinin süreci uzatmasının yanında, bazı sosyal medya hesaplarının özel bilgileri belirli şartlar haricinde (çocuk pornosu veya nitelikli suçlar ...vb.) vermemesi karşısında bu tip suçların takibi daha da zorlaşacaktır. 

Yargıtay kararına göre "...yapılan soruşturma ve kovuşturma yetersiz olup olaya ilişkin deliller toplanmadan mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Sanığın suçlamayı kabul etmediği gibi hattına başkalarının girmiş olabileceği savunmasına ilişkin olmak üzere internet hattını sanık dışında başkalarının da kullanıp kullanmadığı ve kendisine ait olduğu belirtilen e-mail adresinin sanığa aidiyeti hususunda dosyada bir bilgiye rastlanmamıştır. ,,,,bu adresin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmemiştir. Sanık tarafından 22.05.2011 tarihinden sonra giriş yapılıp yapılmadığı, adrese ait şifrenin değiştirilip değiştirilmediği, şifre değiştirilmişse hangi tarihte ve hangi IP numarası ile erişim sağlanarak şifrenin değiştirildiği ilgili internet sağlayıcısından sorulmadan hüküm kurulmuştur." hükmü gereği bu hususlar araştırılmadan mahkumiyet hükmü kurulması usul ve yasaya aykırıdır. 


Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı KG Hukuk Danışmanlık' a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

KG Hukuk Danışmanlık Çankaya Ankara - Sorularınız için: Avukata Sor sayfasını ziyaret ediniz.